รอบรั้วทันข่าวสื่อรอบบ้าน ข่าวรอบเมือง

สพป.สุโขทัย เขต 1 จัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรฯ หวังสร้างเด็กไทยในอนาคต

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2566 เวลา 08.30 ณ ห้องประชุมพระราชพฤฒาจารย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1  ได้ดำเนินการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนที่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 และเพื่อพัฒนาครูผู้สอนให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ที่เสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนให้ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21ตรงตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  เป้าหมายที่ 1 “คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ”

โดยมีคณะผู้บริหารสถานศึกษา พร้อมทั้งคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด เข้าร่วมรับการอบรมพัฒนาศักยภาพเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ให้ทันต่อยุคปัจจุบัน  โดยมุ่งเน้นส่งเสริมพัฒนาให้ผู้เรียนนำความรู้ความสามารถด้านทักษะและเชื่อมโยงองค์ความรู้ต่าง ๆ ไปประยุกต์ปฏิบัติต่อการแก้ไขปัญหาหรือประกอบอาชีพในอนาคตต่อไป.

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button