รอบรั้วทันข่าวสื่อรอบบ้าน ข่าวรอบเมือง

จังหวัดสุโขทัยประกอบพิธีเวียนเทียน เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2566

วันนี้ (1 สิงหาคม 2566) เวลา 17.30 น. นายสุชาติ ทีคะสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยนางสาวพัชรอร วงศ์กำแหง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย นายณัฏฐพงศ์ สุขวิสิฏฐ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย นำส่วนราชการ และพุทธศาสนิกชน ชาวจังหวัดสุโขทัย ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการเผยแพร่พระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2566 โดยมีพระเทพวชิรเวที เจ้าคณะจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นำพิธีอันประกอบไปด้วยการแสดงธรรมเทศนา พิธีเจริญพระพุทธมนต์ พิธีทอดผ้าป่า และพิธีเวียนเทียน ณ พุทธมณฑลจังหวัดสุโขทัย ตำบลปากแคว อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และสืบทอดพระพุทธศาสนาให้มีความเจริญงอกงามและยั่งยืนสืบไป


ทั้งนี้ วันอาสาฬหบูชา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 8 เป็นหนึ่งในวันสำคัญของศาสนาพุทธ คือวันที่พระพุทธเจ้าได้ทรงประกาศพระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรก หลังจากตรัสรู้ได้ 2 เดือน โดยแสดงปฐมเทศนาโปรดพระปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 ได้แก่ พระโกณฑัญญะ พระวัปปะ พระภัททิยะ พระมหานามะ และพระอัสสชิ ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน เมืองพาราณสี แคว้นมคธ จนพระอัญญาโกณฑัญญะ ได้บรรลุธรรมและขอบวชเป็นพระภิกษุรูปแรกในพระพุทธศาสนา จึงถือว่าวันนี้มีพระรัตนตรัยครบองค์สามบริบูรณ์ครั้งแรกในโลก คือ มีทั้งพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ ซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นก่อนพุทธศักราช 45 ปี

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button