สื่อรอบบ้าน ข่าวรอบเมือง

พระอาจารย์นาค!! นำชาวบ้านปลูกคน สร้างป่า ตามศาสตร์พระราชา

” โคก หนอง นา โมเดล ” คือ การจัดการพื้นที่ทางการเกษตรอย่างยั่งยืน โดยการออกแบบพื้นที่ให้มี 3 องค์ประกอบหลัก คือ “โคก” พื้นที่สูง สำหรับปลูกป่า ปลูกพืชผักสวนครัว ปลูกที่อยู่อาศัย “หนอง” สำหรับกักเก็บน้ำ ใช้ในการชลประทาน “นา” สำหรับทำนา และ ปลูกข้าว เพื่อให้เกษตรกรสามารถทำการเกษตร พร้อมกับ บริหารจัดการน้ำได้อย่างยั่งยืน สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างพอเพียง ตามแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ อันเป็นแนวพระราชดำริ หรือ “ศาสตร์พระราชา” ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9

หลังจากที่ พระครูปลัดสุวัฒนสาธุคุณ หรือ พระอาจารย์นาค เจ้าอาวาสวัดพลายชุมพล ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.สุโขทัย ได้จัดอบรมตามโครงการ “ปลูกคน สร้างป่า ด้วยโคก หนอง นา” เพื่อให้ผู้นำชุมชน และพี่น้องเกษตรกรชาวตำบลบ้านกล้วย นำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ สามารถพึ่งพาตนเองเป็นที่พึ่งให้กับผู้อื่น และแก้ปัญหาเศรษฐกิจครัวเรือนอย่างยั่งยืน โดยใช้ “โคก หนอง นา โมเดล” เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อเวลา 09.00 น. ของวันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2567 “พระอาจารย์นาค” พร้อมผู้เข้ารับการอบรมกว่า 100 ครัวเรือนและวิทยากรได้ลงพื้นที่จริงช่วยกันปลูกพืชผักสวนครัวที่ปลูกง่ายให้ผลผลิตไว บริเวณโดยรอบพื้นที่ “โคก” อาทิ ตะไคร้ พริก กะเพรา โหระพา มะนาว มะกรูด มะเขือ แค มะละกอ มะพร้าว ฯลฯ ซึ่งผักเหล่านี้ “พระอาจารย์นาค” กล่าวว่า “จะปลอดทั้งยาฆ่าแมลงและสารเคมีทุกชนิด นอกจากใช้บริโภคภายในครัวเรือนแล้ว ก็ยังสามารถเก็บไปจำหน่ายเพื่อเป็นรายได้เสริมให้แก่พี่น้องเกษตรกร ตามแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ ของพ่อหลวง รัชกาลที่ 9 อีกด้วย

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button