รอบรั้วทันข่าว

จิตอาสา ม.กรุงเทพ ร่วมสร้างความสุขพี่ให้น้องรับพื้นที่สุโขทัย

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ โดย ชมรมค่ายอาสาพัฒนา จัดโครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ครั้งที่ 57 โดยมีคณะอาจารย์และนักศึกษาจำนวน 50 คน ออกไปสร้างอาคารห้องสมุด และพัฒนาทัศนียภาพ ณ โรงเรียนบ้านวังแดด ตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย ในวันที่ 15 พฤษภาคม – 6 มิถุนายน 2567 นี้

จุดเริ่มต้นของชมรม คือ เริ่มต้นจากคนกลุ่มหนึ่ง ที่มีอุดมการณ์เดียวกัน ชอบทำกิจกรรมเกี่ยวกับงานอาสา เพื่อพัฒนาให้ดีขึ้น พวกเขาจึงจัดตั้งชมรมนี้ขึ้นมา เพื่อตอบโจทย์สายลุยและผู้ที่ชอบทำกิจกรรมช่วยเหลือผู้คน เช่น การพัฒนาพื้นที่ในต่างจังหวัดไกล ๆ ให้ดีขึ้น ด้วยแนวคิดที่ว่า “อยากเห็นผู้รับมีความสุข ผู้ให้ก็ต้องมีความสุข” ซึ่งชมรมค่ายอาสาพัฒนา ก่อตั้งมาแล้ว กว่า 57 ปี แต่ละค่ายในแต่ละปีนั้น เราเน้นการปรับปรุง ซ่อมแซม ทาสี สร้างอาคาร เช่น ห้องสมุด ห้องน้ำ สนามกีฬา สาธารณะประโยชน์ตามโรงเรียนต่าง ๆ ในชนบทที่ยังขาดแคลน มีการทำกิจกรรมสันทนาการ และสอนหนังสือให้กับน้อง ๆ นักเรียนในโรงเรียนของแต่ละพื้นที่

Related Articles

Back to top button