รอบรั้วทันข่าวสื่อรอบบ้าน ข่าวรอบเมือง

สุโขทัย!!! จัดประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 1/2567

วันนี้ (15 กุมภาพันธ์ 2567) เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมคีรีมาศ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย นางสาวสรินรัตน์ เกิดสกุลรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการสถิติระดับจังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 1/2567 ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทยในระดับพื้นที่ ผ่านกลไกคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด เพื่อให้การพัฒนาระบบสถิติเชิงพื้นที่สามารถพัฒนาขุดข้อมูลเพื่อการตัดสินใจจากประเด็นการพัฒนาระดับพื้นที่ใน ๓ ด้าน คือ ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ และด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นการพัฒนากระบวนการสารสนเทศในการบูรณาการภารกิจในพื้นที่ (Area) และภารกิจประจำตามหน้าที่ (Function) การขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลในพื้นที่บนฐานข้อมูลที่มีอยู่จริง ทำให้เกิดการใช้งบประมาณในการพัฒนาพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลต่อการพัฒนาประเทศโดยรวม และเกิดการสร้างธรรมาภิบาลในการเข้าถึงข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์ของประชาชน

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button