รอบรั้วทันข่าวสื่อรอบบ้าน ข่าวรอบเมือง

อพท.4 ยกระดับชุมชนพบผู้ประกอบการ Inbound Tourism สร้างประสบการณ์เหนือความคาดหมาย

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. โดย สำนักงานพื้นที่พิเศษ 4 (อพท.4) ร่วมกับหนุ่มสาวทัวร์ และเซเรนด้า โฮเทล แอนด์รีสอร์ท กรุ๊ป ร่วมบูรณาการประสานความร่วมมือกับชุมชนเครือข่ายและหน่วยงานด้านการท่องเที่ยวทุกภาคส่วน รวมทั้ง ททท.จังหวัดสุโขทัย ในการหนุนเสริมการทำการตลาดคุณภาพสูงนำผู้ประกอบการนำเที่ยว inbound ที่มีศักยภาพร่วมทำกิจกรรมทดสอบเส้นทางการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาต่อยอดให้เป็นกิจกรรมเชื่อมโยงการท่องเที่ยวโดยชุมชนมุ่งเน้นการท่องเที่ยวจากตลาดมูลค่าสูงผ่านการจัดกิจกรรม AGENTS FAM TRIP "The North Experience" สร้างประสบการณ์เหนือความคาดหมายบนเส้นทางและแหล่งท่องเที่ยวชุมชนในเมืองมรดกโลก เมืองสร้างสรรค์ เมืองแห่งการเรียนรู้ ของ UNESCO ในระหว่างวันที่ 5 - 6 กรกฎาคม 2566 ณ จังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดสุโขทัย โดยพันเอก นาวิน ปรีชาพณิชยกุล ผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษ 4 มอบหมาย นายณัฐพงศ์ บุญคำ ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ อพท.4 และเจ้าหน้าที่อพท.4 ต้อนรับและอำนวยความสะดวกคณะฯ พร้อมมี ชุมชนท่องเที่ยวจังหวัดกำแพงเพชร และชุมชนท่องเที่ยวจังหวัดสุโขทัย ร่วมนำเสนอกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ผลิตภัณฑ์ชุมชน อาหารชุมชนอย่างความประทับใจและสร้างประสบการณ์ อย่างน่าสนใจ บนมรดกทางวัฒนธรรม
พันเอก นาวิน ปรีชาพณิชยกุล ผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษ 4 กล่าวว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้ให้ความสำคัญในการบูรณาการ การทำงานร่วมกันระหว่างชุมชนส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน Community Base Sustainable Tourism โดยชูอัตลักษณ์มรดกทางภูมิปัญญา วิถีชุมชนรังสรรค์ร้อยเรียง จากทุนทางวัฒนธรรม และกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก โดยการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ CT (Creative Tourism)สร้างเป็นมูลค่า Creative products เพื่อเชื่อมโยงตลาดมูลค่าสูงให้กับตัวแทนผู้ประกอบการบริษัทนำเที่ยวชั้นนำในระดับประเทศไทย Inbound Tourism ได้สัมผัสถึงชุมชนทุกมิติด้านการท่องเที่ยว และการนำเสนอโปรแกรมการท่องเที่ยว พร้อมกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ขายนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ อาทิ ประเทศ อเมริกา ละติน ยุโรป เยอรมัน เป็นต้น ทำให้นักท่องเที่ยวกลุ่มคุณภาพสูงและผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวยอมรับและเชื่อมั่นในชุมชนที่ได้มาตรฐานทางการท่องเที่ยว CBT Thailand และรางวัล Green Destination Top 100 ในระดับโลก โดย อพท.4 ได้นำกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์สร้างคุณค่าเพื่อเพิ่มมูลค่ามาเสนอขายรวมทั้งผลิตภัณฑ์ที่ได้รับ Green products จากทุกชุนที่ อพท.4 ไปพัฒนาร่วมกับชุมชนเป้าหมาย เพื่อทำให้เกิดรายได้ทั้ง 2 จังหวัด (จังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดสุโขทัย)
การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมโดยประมาณทั้งสิ้น 60 คน ประกอบด้วยตัวแทนจากบริษัททัวร์ชั้นนำอาทิ เช่น หนุ่มสาวทัวร์ A.M.T.AMFINE CO.,LTD /Asian Trails /Blue Jade /CZ Travel Design Limited Partnership/ Diethelm Travel/ Discova/ Go Thailand Tours/ Travel Exclusive Asia Thailand เป็นต้น โดยบูรณาการร่วมการท่องเที่ยวโดยชุมชน ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนเป้าหมาย จำนวน 14 ชุมชน ทั้ง 2 จังหวัด ส่งมอบคุณค่าและความหมายของการท่องเที่ยวโดยชุมชนผ่าน Soft Power และการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์ CT (Creative Tourism) ตอกย้ำกลยุทธ์ยกระดับห่วงโซ่อุปทาน (Shape Supply) สร้างมาตรฐานสู่ความยั่งยืนต่อไป

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button