รอบรั้วทันข่าวสื่อรอบบ้าน ข่าวรอบเมือง

จังหวัดสุโขทัย โดย ททท. สุโขทัย จัดกิจกรรมเวียนเทียนตะคันเมืองโบราณในวันสำคัญทางพุทธศาสนา

วันนี้ (1 สิงหาคม 2566) เวลา 19.00 น. ณ วัดมหาธาตุ (โบราณสถานชั้นใน) อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย โดยมี ผอ.สบธนา อั๋นประเสริฐ ผู้อำนวยการ ททท. สุโขทัย พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ พุทธศาสนิกชน นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติกว่า 1,200 คน เข้าร่วมกิจกรรมเวียนเทียนตะคันเมืองโบราณสุโขทัย เนื่องในวันสำคัญทางศาสนาพุทธ คือ วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2566 ซึ่งมีพระเดชพระคุณเจ้า พระมหาทวีศักดิ์ ตปสีโล ดร. ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระพายหลวง (ประธานฝ่ายสงฆ์) และ ดร.พรรณสิริ กุลนาถสิริ สส.สุโขทัย เขต 1 (ประธานฝ่ายฆราวาส) จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

วันอาสาฬหบูชา หรือวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมที่ตรัสรู้เป็นครั้งแรก จึงถือได้ว่าวันนี้เป็นวันเริ่มต้นประกาศพระพุทธศาสนาแก่ชาวโลก และด้วยการที่พระพุทธเจ้าทรงสามารถแสดงเปิดเผยทำให้แจ้งแก่ชาวโลก ซึ่งพระธรรมที่ตรัสรู้ได้ จึงถือได้ว่าพระองค์ได้ทรงกลายเป็นสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยสมบูรณ์ คือทรงสำเร็จภารกิจแห่งการเป็นพระพุทธเจ้าผู้เป็น “สัมมาสัมพุทธะ” คือเป็นพระพุทธเจ้าผู้สามารถแสดงสิ่งที่ตรัสรู้ให้ผู้อื่นรู้ตามได้ ดังนั้น วันอาสาฬหบูชาจึงถูกจัดขึ้นเพื่อเป็นการระลึกถึงวันคล้ายวันที่เกิดเหตุการณ์สำคัญของพระพุทธศาสนาดังกล่าว ซึ่งควรพิจารณาเหตุผลโดยสรุปจากประกาศสำนักสังฆนายกเรื่องกำหนดพิธีอาสาฬหบูชา ที่ได้สรุปเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในวันอาสาฬหบูชาไว้โดยย่อ ดังนี้

  1. เป็นวันแรกที่พระโคตมพุทธเจ้าทรงประกาศศาสนาพุทธ
  2. เป็นวันแรกที่พระบรมศาสดาทรงแสดงพระธรรมจักร ประกาศสัจธรรม อันเป็นองค์แห่งพระสัมมาสัมโพธิญาณ
  3. เป็นวันที่พระอริยสงฆ์สาวกองค์แรกบังเกิดขึ้นในโลก คือ พระอัญญาโกณฑัญญะ ได้รับประทานเอหิภิกขุอุปสัมปทาในวันนั้น
  4. เป็นวันแรกที่บังเกิดสังฆรัตนะ สมบูรณ์เป็นพระรัตนตรัย คือ พระพุทธรัตนะ พระธรรมรัตนะ และพระสังฆรัตนะ

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button