สื่อรอบบ้าน ข่าวรอบเมือง

เวียนเทียนตะคันเมืองโบราณสุโขทัย แสงมลังเมลืองใจกลางเมืองสุโขทัย 2567

วันที่ 21 – 22 พฤษภาคม 2567 การท่องเที่ยวแห่งประทศไทย สำนักงานสุโขทัย โดยนายสบธนา อั๋นประเสริฐ ผอ.ททท.สุโขทัย และนายภคพล เกษรบัว พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ททท.สุโขทัย เชิญชวนนักท่องเที่ยวสัมผัสกลิ่นไอความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนา ผ่านยุคสมัยต่าง ๆ ของเมืองสุโขทัย ย้อนกลับไปในช่วงรอยต่ออำนาจระหว่างอาณาจักรสุโขทัยกับกรุงศรีอยุธยา พนมไสดำอุทิศที่ดินบ้านของตนสร้างเป็นวัดเมื่อราวปี ๑๙๒๗ – ๑๙๓๒ โดยใช้สถูปทรงระฆังมีช้างล้อมที่ฐานเป็นประธานของวัด ตามความนิยมของชาวสุโขทัย แต่มีระเบียงทางเดินพร้อมหลังคาคลุมล้อมรอบเจดีย์แบบที่ชาวกรุงศรีอยุธยานิยมสร้าง ที่นี่เอง…พนมไสดำได้เห็นปาฏิหาริย์พระบรมสารีริกธาตุอันศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งชาวพุทธตั้งแต่สมัยสุโขทัยนับถือเป็นหนึ่งในเครื่องระลึกถึงพระพุทธเจ้า

การได้บูชาสักการะเจดีย์ช้างล้อมที่นี่ด้วยการเวียนเทียนในคืน “วันวิสาขบูชา” อันเป็นวันที่ระลึกถึงการประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานของพระพุทธเจ้าจึงเป็นกุศลที่สมควรอย่างยิ่ง

Related Articles

Back to top button