รอบรั้วทันข่าวสื่อรอบบ้าน ข่าวรอบเมือง

เพลินงานหัตถศิลป์ เพลินชิมของอร่อย ของดีพื้นถิ่น OTOP สุโขทัยจัดยิ่งใหญ่เปิดเมืองท่องเที่ยว

จังหวัดสุโขทัย โดย นายสุชาติ ทีคะสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย และ นายธวัช ใสสม พัฒนาการจังหวัดสุโขทัย และภาคเอกชนผู้ประกอบการ และกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน ร่วมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสุโขทัย กับกิจกรรมOTOP สุโขทัย ช้อปเพลิน เดินตลาดท่าน้ำ “เพลินงานหัตถศิลป์ เพลินชิมของอร่อย ของดีพื้นถิ่นสุโขทัย” โดยนำอัตลักษณ์ วัฒนธรรมและวิถีชีวิตมาประยุกต์กับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการในพื้นที่ตอบสนองความต้องการของตลาด ยกระดับรายได้ ซึ่งมีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็งมีศักยภาพสูง และสามารถแข่งขันได้เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์ หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์(OTOP) และสร้างรายได้ให้กับชุมชน และตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภค ที่สำคัญสืบสานงานภูมิปัญญาอัตลักษณ์แห่งเมืองรุ่งอรุณ ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสุโขทัย มุ่งสู่การพัฒนาเศรษฐกิจการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐาน ยกระดับคุณภาพและการบริการและผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์เพื่อเพิ่มมูลค่า เพิ่มช่องทางการตลาดให้แก่ผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์(OTOP) ผลิตภัณฑ์ของชุมชน ผลิตภัณฑ์จากแปลงโคก หนอง นา การส่งเสริมการสร้างรายได้ให้กับผู้ผลิตผู้ประกอบการ อีกทั้งประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์(OTOP) ผลิตภัณฑ์จากชุมชน ผลิตภัณฑ์จากแปลงโคก หนอง นา ของจังหวัดสุโขทัย ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น

กำหนดพิธีเปิดวันเสาร์ที่ 29 กรกฎาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 17.00 น. ณ วัดชนะสงคราม อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย มีกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและสินค้า OTOP วันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ ตั้งแต่ 28 กรกฎาคม ถึง 27 สิงหาคม 2566 ในโซนกิจกรรม สวมใส่ผ้าไทยโชว์ของดีพื้นถิ่นสุโขทัย จากส่วนราชการ ผู้ประกอบการ และผู้มีชื่อเสียง การสาธิตกระบวนการทำสินค้าผลิตภัณฑ์จากชุมชนภูมิปัญญา มีบูธกิจกรรม DIY การแสดงศิลปวัฒนธรรม ฟังดนตรีไทยดนตรีพื้นบ้าน จากนักเรียน เก็บความประทับใจจุดเช็กอินเป็นเอกลักษณ์ของงาน ยังได้สัมผัสบรรยากาศการชมการแสดง แสง สี เสียง ยามค่ำคืน@สุโขทัย Mini Light and Sound Performence at Wat Sra Sri.Sukhothai Historical Park.ณ วัดสระศรี และตลาดท่าน้ำรับเสด็จ ที่มีให้ชิม ช้อป ทุกสัปดาห์ นักท่องเที่ยวจะได้รับกลิ่นอายของเมืองสุโขทัยวิถีชีวิตของคนสุโขทัย เป็นตลาดชุมชนที่มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติให้ความสนใจ กิจกรรมดังกล่าวจึงเป็นช่องทางการตลาดที่จะช่วยขับเคลื่อนหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์(OTOP)สุโขทัย สร้างงาน สร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการอีกช่องทาง นักท่องเที่ยวจะตอบโจทย์การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี หลังจากยอดการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ลดลงจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ซึ่งส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อประชาชนในท้องถิ่น ทำให้ขาดรายได้ ทั้งยังส่งผลกระทบต่อการผลิต การจำหน่าย อีกทั้งจังหวัดสุโขทัย มีการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา” ได้มีผลิตออกมาเป็นจำนวนมากจึงเป็นเหตุต้องให้มีการส่งเสริมสร้างการรับรู้ และเพิ่มช่องทางการตลาด เพื่อให้เกิดการพัฒนาอาชีพอย่างต่อเนื่องและพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้มีความมั่นคง ดังนั้นเพื่อเป็นการสร้างการรับรู้ให้แก่ลูกค้ามากยิ่งขึ้น และส่งเสริมช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ผลิตภัณฑ์ชุมชน และผลิตภัณฑ์จากแปลงโคก หนอง นาสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย จึงได้จัดทำกิจกรรมการส่งเสริมการขาย และการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ OTOPผลิตภัณฑ์ชุมชนและ ผลิตภัณฑ์จากแปลงโคก หนอง นาจังหวัดสุโขทัย ภายใต้โครงการOTOP สุโขทัย ช้อปเพลิน เดินตลาดท่าน้ำ “เพลินงานหัตถศิลป์ เพลินชิมของอร่อยของดีพื้นถิ่นสุโขทัย” ขึ้น

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button