สื่อรอบบ้าน ข่าวรอบเมือง

ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดสุโขทัยจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคลองแม่รำพัน

วันที่ 28 มิถุนายน 2567 เวลา 08.00 น.ณ คลองแม่รำพัน (บริเวณหลังวัดบ้านนา)ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย นายสุชาติ ทีคะสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคลองแม่รำพัน โดยมีนางสาวสรินรัตน์ เกิดสกุลรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย นายเขตพงศ์ กุลนาถศิริ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ประชาชนจิตอาสา และนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม

จังหวัดสุโขทัย ได้มอบหมายภารกิจให้ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดสุโขทัย ขับเคลื่อนโครงการ “10 คลองสวย น้ำใส คนไทยมีสุข” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคลองแม่รำพัน (บริเวณหลังวัดบ้านนา) ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย เพื่อปรับภูมิทัศน์ พัฒนาคลองแม่รำพัน ให้สะอาด สวยงาม รวมพลังความรัก ความสามัคคีของประชาชน และร่วมแสดงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

Related Articles

Back to top button