สื่อรอบบ้าน ข่าวรอบเมือง

ป.ป.ช.สุโขทัย บรรยายให้ความรู้โครงการอาหารกลางวัน และ โครงการอาหารเสริม (นม) แก่สถานศึกษาในสังกัด สพป. สุโขทัย เขต 1


วันที่ 2 – 3 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.30 น. นายปรีชา ยาศรี ผู้อำนวยการ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุโขทัย และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานป้องกันการทุจริต ได้บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ ข้อสังเกตจากการลงพื้นที่สังเกตการณ์โครงการอาหารกลางวัน และ โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนให้แก่ สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 โดยมี นายวัลลภ วิบูลย์กูล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 ผู้อำนวยการสถานศึกษา และคณะครู ร่วมแลกเปลี่ยนการดำเนินการในโครงการฯ ดังกล่าว ณ ห้องประชุมพระราชพฤฒาจารย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี ของสถานศึกษา ที่เป็นหน่วยย่อยสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ถูกต้องของสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดสุโขทัยต่อไป

Related Articles

Back to top button