สื่อรอบบ้าน ข่าวรอบเมือง

รมว.สาธารณสุข หนุน อสม. ไรเดอร์ ส่งยาพร้อมความรอบรู้ด้านสุขภาพ ช่วยลดรอคอย ประหยัดค่าใช้จ่าย สำหรับผู้ป่วยที่รับยาประจำ

วันที่ 29 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. ณ โรงพยาบาลสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขพร้อมส่งความรอบรู้ด้านสุขภาพสู่มือประชาชนด้วย Health Rider พร้อมเยี่ยมชมเทคโนโลยีจัดยาและจ่ายยาอัจฉริยะ การส่งยาผ่าน Health Rider และเปิดหอผู้ป่วยจิตเวช พร้อมด้วย นายแพทย์กิตติศักดิ์ อักษรวงศ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข แพทย์หญิงอัจฉรา นิธิอภิญญาสกุล อธิบดีกรมอนามัย นายสุชาติ ทีคะสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย นางสงวน มะเสนา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยนายแพทย์ณรงค์ อภิกุลวณิช เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค อาสาสมัครสาธารณสุข และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมในพิธี

นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายยกระดับการแพทย์ปฐมภูมิ ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้ให้ความสำคัญและผลักดันมาโดยตลอด ซึ่งอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เป็นผู้ที่รู้ปัญหาสุขภาพของประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างดี ที่ผ่านมา “อสม.ไรเดอร์” หรือ “Health Rider” มีส่วนช่วยในการลดความแออัดในโรงพยาบาล ลดเวลารอยา ของผู้รับบริการ โดยนำส่งยาให้ผู้ป่วยถึงที่บ้าน ให้ความรู้เรื่องการกินยา ดังนั้น เพื่อให้ได้ประโยชน์มากขึ้น กระทรวงสาธารณสุขจึงให้ “อสม.ไรเดอร์” หรือ “Health Rider” นำแผ่นพับ เอกสารความรู้ต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่ ไปมอบให้ผู้ป่วย หรือผู้ดูแลผู้ป่วยด้วย ในคราวเดียวกัน ทั้งนี้ ปัญหาโรคเจ็บป่วยเรื้อรังเป็นโรคจากพฤติกรรม “อสม.ไรเดอร์” หรือ “Health Rider” จะช่วยส่งต่อข้อมูลความรู้ ให้ถึงประชาชน หากประชาชนมีความรู้ และสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ไม่ให้เกิดปัญหาสุขภาพ จะช่วยลดค่าใช้จ่าย ในการรักษาพยาบาลได้

ด้าน แพทย์หญิงอัจฉรา นิธิอภิญญาสกุล อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า จากการที่ประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ พบว่า ผู้สูงอายุบางรายที่ต้องเผชิญกับโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ส่งผลให้อยู่ติดบ้าน ติดเตียง ซึ่งต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ จากโครงการ “อสม.ไรเดอร์” หรือ “Heath Rider” ขึ้น เพื่อบริการส่งยาให้ผู้ป่วยที่บ้าน เป็นนวัตกรรมสนับสนุนนโยบาย “ยกระดับ 30 บาท รักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว” ของรัฐบาลช่วยอำนวยความสะดวก ให้ผู้ป่วยและญาติ ไม่ต้องเดินทางมารับยาถึงโรงพยาบาล ลดความแออัด ลดการรอคอย ลดความเสี่ยงการติดเชื้อที่โรงพยาบาล และเพื่อส่งเสริมสุขภาพประชาชน ป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง กรมอนามัย จึงได้พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข รวมทั้งยกระดับ อสม.ไรเดอร์ ให้มีความรอบรู้ด้านสุขภาพ สามารถส่งต่อไปยังประชาชน ปัจจุบัน กระทรวงสาธารณสุขมี อสม.ไรเดอร์ ขึ้นทะเบียนทั้งหมด 5,901 คน มีบริการส่งยาให้ผู้ป่วยที่บ้าน จำนวน 191,110 ครั้ง สำหรับจังหวัดสุโขทัย มี อสม.ไรเดอร์ จำนวน 64 คน มีบริการส่งยาให้ผู้ป่วย จำนวน 454 ครั้ง ตั้งแต่เดือนมกราคม – มิถุนายน 2567

นอกจากนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้มอบชุดดูแลสุขภาพภาคประชาชน ให้ประธาน อสม. โดยประธาน อสม. ส่งต่อให้ อสม. จังหวัดสุโขทัย จำนวน ๓๐ ชุด และยังได้มอบป้ายเมนูชูสุขภาพ 9 ร้านค้า ได้แก่ ร้านสวนชอบสดชื่น ร้าน ก.ไก่ ริมยม ร้านซะป๊ะล่ะ ร้านโกดังสเต็ก ร้านบ้านจ่าก้อง ร้าน Tata cafe & Bistro ร้าน 126 คาเฟ่ร้านก๋วยเตี๋ยวริมระเบียง และห้องสุโขทัยเทรเชอร์ รีสอร์ทแอนด์ สปา จากนั้น เยี่ยมชมบูธนิทรรศการ จำนวน ๕ บูธ เยี่ยมชมเทคโนโลยีจัดยาและจ่ายยาอัจฉริยะ การส่งยาผ่าน Health Rider เปิดหอผู้ป่วยจิตเวชของโรงพยาบาลสุโขทัย เยี่ยมชมการดำเนินงานในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชของจังหวัดสุโขทัย และการปล่อยขบวนคาราวาน “HL in Health Rider ส่งมอบความรอบรู้สุขภาพ สู่มือประชาชนต่อไป

Related Articles

Back to top button