สื่อรอบบ้าน ข่าวรอบเมือง

ปิดเมืองสุโขทัย!! ต้อนรับ นทท. ชุ่มฉ่ำงานสงกรานต์ เล่นน้ำ 13 วัน

สงกรานต์ 2567 จังหวัดสุโขทัย จัดงาน “เย็นทั่วหล้ามหาสงกรานต์สุโขทัย ปี 2567” ระหว่างวันที่ 7 – 19 เมษายน 2567 เล่นน้ำ 13 วันรวด ใน 6 พื้นที่เอกลักษณ์สงกรานต์เมืองสุโขทัย โดยประเพณีแห่ช้างบวชนาคไทยพวนบ้านหาดเสี้ยว ถือเป็นกิจกรรมแรกของเทศกาลสงกรานต์สุโขทัย ภายใต้คำจำกัดความที่ว่า “เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์สุโขทัย” ซึ่งทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสุโขทัย ร่วมสนับสนุนประเพณี วัฒนธรรม วิถีชีวิตชุมชนของงานเทศกาลสงกรานต์ในแต่ละพื้นที่ด้วย ตามนโยบายของจังหวัดสุโขทัย “สงกรานต์สุโขทัย สุขใจ เที่ยวได้ทั้งเดือน” โดยจากนี้ไปจะเป็นงานประเพณีสรงน้ำโอยทานสงกรานต์ศรีสัชนาลัย งานสงกรานต์อาหารเลิศรสเมืองสวรรคโลก งานวิถีชุมชน วิถีซุโขทัย ท่าน้ำรับเสด็จฯ งานย้อนอดีตมหาสงกรานต์กรุงสุโขทัย ณ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย งานประเพณีสงกรานต์เสื้อลายดอก ถนนข้าวตอก เมืองสุโขทัย งานประเพณีแห่น้ำขึ้นโฮงสรงน้ำเจ้าหมื่นด้ง งานสงกรานต์ชาติพันธุ์ปะกาเกอญอ และงานปี๋ใหม่เมือง ฮิมต้า โต้งเสลี่ยม ซึ่งในปีนี้จังหวัดสุโขทัย และทาง ททท. สำนักงานสุโขทัย คาดว่าในปีนี้จะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวชมงานและมีการใช้จ่ายสะพัดกว่า 120 ล้านบาท

กิจกรรม “เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์สุโขทัย” ด้านการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสุโขทัย มีวัตถุประสงค์หลักร่วมสนับสนุนงานสงกรานต์สุโขทัยทุกพื้นที่ เพื่อร่วมอนุรักษ์และสืบทอดประเพณีอันงดงามของไทย พร้อมกับส่งเสริมการท่องเที่ยว และกระจายรายได้สู่ชุมชนในจังหวัดสุโขทัย โดยได้มีการจัดกิจกรรมให้กระจายทั้งจังหวัดสุโขทัย ให้นักท่องเที่ยวได้ท่องเที่ยวและเล่นน้ำในจังหวัดสุโขทัยได้ทั้งเดือน

Related Articles

Back to top button