กูรูไทยอรุณ

รมว.สาธารณสุข ลงเยี่ยมสร้างเสริมกำลังใจพร้อมติดตามและมอบนโยบายกระทรวงสาธารณสุขให้กับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และอาสาสมัครสาธารณสุขในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2567 เวลา 18.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมคณะผู้บริหาร ลงเยี่ยมสร้างเสริมกำลังใจในการปฏิบัติงานกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และ อสม.จังหวัดสุโขทัย พร้อมทั้งมอบนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข โอกาสนี้ ดร.พรรณสิริ กุลนาถศิริ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุโขทัย เขต 1 นายชูศักดิ์ คีรีมาศทอง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุโขทัย เขต 2 นายจักรวาล ชัยวิรัตน์นุกูล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุโขทัย เขต 4 ร่วมคณะติดตามด้วยโดยมีนายสุชาติ ทีคะสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย แพทย์หญิงธัญญารัตน์ สิทธิวงศ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการเจ้าหน้าที่ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านให้การต้อนรับ
นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า จากนโยบายกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2567 2568 ให้ความสำคัญกับการเข้าถึงบริการสุขภาพและสาธารณสุขของประชาชนอย่างทั่วถึง เท่าเทียมและมีประสิทธิภาพ เน้นเสริมสร้างรากฐานระบบสาธารณสุข ด้วยเรื่องการแพทย์ปฐมภูมิ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลพัฒนาระบบ และการส่งเสริมเศรษฐกิจด้วยสุขภาพ โดยจะขับเคลื่อนนโยบาย “5+5 เร่งรัดพัฒนาสานต่อ” ได้แก่ 5 นโยบายเร่งรัดพัฒนา ประกอบด้วย ยกระดับ 30 บาท รักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว , ยาเสพติด , การแพทย์ปฐมภูมิ , เศรษฐกิจสุขภาพ , เพิ่มการเข้าถึงบริการสุขภาพ และ 5 นโยบายสานต่อ ประกอบด้วย 1.โครงการพระราชดาริฯ / เฉลิมพระเกียรติที่เกี่ยวเนื่องกับพระบรมวงศานุวงศ์ 2.การสร้างขวัญและกำลังใจบุคลากร 3.ส่งเสริมสุขภาพกาย/สุขภาพจิต 4.สถานชีวาภิบาล และ 5.ทุกคนปลอดภัย
จากนั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมคณะ ได้เดินทักทายพบปะ กับ อสม.จังหวัดสุโขทัย มอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านสาธารณสุข ในการเร่งรัดพัฒนาการแพทย์ปฐมภูมิ เพื่อให้พี่น้องประชาชน มีคุณภาพชีวิตที่ดีได้รับความสะดวกใกล้บ้าน ซึ่ง อสม.จะมีเข้ามามีบทบาทสำคัญ ในระบบการแพทย์ปฐมภูมิของประเทศ ถือเป็นหมอคนที่ 1 ในการดูแลสุขภาพประชาชนในชุมชน ทั้งนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ขอขอบคุณทุกคนที่ให้ความสำคัญในการดำเนินงานด้านสาธารณสุขเพื่อเป้าหมายให้ประชาชนจังหวัดสุโขทัย มีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button