คอลัมน์ไทยอรุณ

สุโขทัย !! ขับเคลื่อนนโยบาย “หมู่บ้านรุ่งอรุณแห่งความสุข” อย่างต่อเนื่อง สร้างจิตสำนึกรักในสิ่งที่เรามี รู้วิธีต่อยอดสร้างรายได้

✦✦ หมู่บ้านรุ่งอรุณแห่งความสุข ✦ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

▁▁▁▁▁▁▁▁

➤➤ จังหวัดสุโขทัย ภายใต้การบริหารงานของ • นายสุชาติ ทีคะสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย • มีความพร้อมในการบูรณาการงานร่วมกันของทุกภาคส่วน เพื่อหวังสร้างจิตสำนึกรู้รักในสิ่งที่เรามี รู้วิธีต่อยอดสร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ โดยการบูรณาการจากทุกภาคส่วนในจังหวัดสุโขทัยร่วมกันขับเคลื่อนให้ชีวิตการเป็นอยู่ของทุกคนให้มั่งคั่งในเศรษฐกิจและสังคม มั่นคงในคุณภาพชีวิตการเป็นอยู่ ซึ่งยึดหลักรากฐานของความผาสุกเริ่มจากที่ตัวเราจากหมู่บ้านและชุมชน สร้างรอยยิ้ม สร้างคุณภาพชีวิตที่ดี ด้วยการสานต่อและร่วมกันขับเคลื่อน “หมู่บ้านรุ่งอรุณแห่งความสุข” ให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนสืบไป.

▁▁▁▁▁▁▁▁

#หมู่บ้านรุ่งอรุณแห่งความสุข

#จังหวัดสุโขทัย

#ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย

▁▁▁▁▁▁▁▁

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุโขทัย

สำนักงานเกษตรจังหวัดสุโขทัย

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย

▁▁▁▁▁▁▁▁

𝐓𝐡𝐞 𝐯𝐢𝐥𝐥𝐚𝐠𝐞 𝐨𝐟 𝐭𝐡𝐞 𝐝𝐚𝐰𝐧 𝐨𝐟 𝐡𝐚𝐩𝐩𝐢𝐧𝐞𝐬𝐬., 𝐒 𝐔 𝐊 𝐇 𝐎 𝐓 𝐇 𝐀 𝐈

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button