คอลัมน์ไทยอรุณ

หนึ่งตำบลหนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน สุโขทัย !! รวมพลจิตอาสาพัฒนาแหล่งน้ำ

✦✦ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สุโขทัย !! หนึ่งตำบลหนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน รวมพลจิตอาสาพัฒนาแหล่งน้ำรอบพื้นที่ ✦✦

➤➤ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” แบบบูรณาการโดยมีเป้าหมายการขับเคลื่อนตามแนวนโยบายของกระทรวงมหาดไทย มุ่งทำให้ ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข แก้ไขในสิ่งผิด สืบสานในพระราชปณิธานภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อยึดหลักการทำงาน Change for Good ในการบำบัดทุกข์บำรุงสุข การร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมทำ และร่วมรับประโยชน์ การยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง น้อมนำหลักการทรงงาน “เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา” และการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้จนเกิดเป็นวิถีแห่งความพอเพียงสืบไป.

#หมู่บ้านรุ่งอรุณแห่งความสุข

#จังหวัดสุโขทัย

#ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย

⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯

ที่ทำการปกครองจังหวัดสุโขทัย

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุโขทัย

ไทยอรุณนิวส์ ||| Thaiarunnews

ไทยอรุณนิวส์.คอม ||| Thaiarunnews.com

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button