สื่อรอบบ้าน ข่าวรอบเมือง

สถิติสุโขทัย!! จัดอบรมส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาดิจิทัลในระดับจังหวัดและอำเภอ

วันที่ 17 มิถุนายน 2567 เวลา 10.00 น. ณ ห้องฟังก์ชั่นรูม 3 โรงแรมสุโขทัยเทรเชอร์ รีสอร์ท แอนด์ สปา นางสาวสรินรัตน์ เกิดสกุลรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาดิจิทัล ในระดับจังหวัดและอำเภอ โดยมีนายสมพงค์ ชมชัย นายอำเภอเมืองสุโขทัย และหัวหน้าส่วนราชการร่วมในพิธี ในการนี้ นางกมลทิพย์ ฉันทวรางค์ สถิติจังหวัดสุโขทัย กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานต่อประธานในพิธี


สำหรับการอบรมในครั้งนี้ มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 97 คน ประกอบด้วยอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ผู้นำชุมชนและประชาชนจากอำเภอเมืองสุโขทัย จำนวน 84 หมู่บ้าน 12 ชุมชน ระยะเวลาการอบรม 1 วัน เป็นการบรรยายเกี่ยวกับความฉลาดทางดิจิทัล เพื่อให้ประชาชนได้เรียนรู้และมีความสามารถในการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลเชิงสร้างสรรค์อย่างชาญฉลาด เป็นพลเมืองดิจิทัลที่มีคุณภาพ มีการบริหารจัดการ กำกับตนเองได้ รวมถึงรู้เท่าทันและสามารถปกป้องตนเองจากความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล รวมทั้งเคารพสิทธิตนเองและผู้อื่น มีความรับผิดชอบต่อสังคม สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตโดยนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางด้านเศรษฐกิจและสังคมในระดับพื้นที่ และเพื่อสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังเตือนภัยออนไลน์ในระดับหมู่บ้าน

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button