สื่อรอบบ้าน ข่าวรอบเมือง

จังหวัดสุโขทัยรับมอบธงตราสัญลักษณ์ งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 จากจังหวัดตาก

วันที่ 12 มิถุนายน 2567 เวลา 11.00 น. ที่โรงเรียนหนองหญ้าปล้อง อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย นายสุชาติ ทีคะสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วย นายณัฏฐพงศ์ สุขวิสิฏฐ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย นางสงวน มะเสนา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย นางสาวสรินรัตน์ เกิดสกุลรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ศาล ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมพิธีรับมอบธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ต่อจากจังหวัดตาก โดยมี นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก นำหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดตาก ส่งมอบธงตราสัญลักษณ์ฯ ให้แก่จังหวัดสุโขทัย
จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ได้เชิญธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติฯ พร้อมกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์ฯ เคลื่อนขบวนจากโรงเรียนหนองหญ้าปล้อง ถึงปั๊ม ป.ต.ท.อำเภอบ้านด่านลานหอย ส่งมอบธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติฯ ให้กับนายเอนก วิทยาพิรุณทอง นายอำเภอบ้านด่านลานหอย ซึ่งเป็นอำเภอแรกที่ขบวนเคลื่อนผ่าน จากนั้น เคลื่อนขบวนเข้าสู่อำเภอเมืองสุโขทัย ผ่านอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย และเคลื่อนขบวนต่อไปยังอำเภอทุ่งเสลี่ยม ศรีสัชนาลัย ศรีนคร สวรรคโลก ศรีสำโรง ก่อนที่ขบวนจะเคลื่อนกลับมาที่อำเภอเมืองสุโขทัยไปสิ้นสุดที่ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย เพื่อจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในวันพรุ่งนี้ (13 มิถุนายน 2567)

ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทย ได้จัดกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ขึ้น เพื่อให้ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ได้มีส่วนร่วมในการแสดงความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และสร้างความปรองดองสมานฉันท์เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน รวมทั้งส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ โดยกำหนดจัดกิจกรรมในทุกจังหวัดทั่วประเทศ แบ่งสายการจัดกิจกรรมเป็น 10 สาย จำนวนธงสายละ 72 คันธง รวมจำนวน 720 คันธง โดยจังหวัดสุโขทัย อยู่ในสายที่ 1 เริ่มจากจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง ตาก สุโขทัย และจังหวัดกำแพงเพชร
สำหรับการจัดกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์ฯ ได้เริ่มพร้อมกันที่จังหวัดต้นทางทั้ง 10 สาย เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2567 ส่งต่อไปยังจังหวัดต่าง ๆ และมีกำหนดเคลื่อนขบวนเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์ฯ ไปยังกระทรวงมหาดไทยในวันที่ 10 กรกฎาคม 2567 เพื่อเข้าร่วมในขบวนเชิญน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ จากกระทรวงมหาดไทยไปยังวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2567 ต่อไป

Related Articles

Back to top button