รอบรั้วทันข่าวสื่อรอบบ้าน ข่าวรอบเมือง

พช.สุโขทัย จัดกิจกรรม “อาหารก่อกำเนิดเกิดจากดิน”

วันนี้ (21 กรกฎาคม 2566) เวลา 09.30 น. นายณัฏฐพงศ์ สุขวิสิฏฐ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการอาหารดี ดินดี สุขภาพดี ชีวีมีสุข ปี 2566 ภายใต้แนวคิด “อาหารก่อกำเนิดเกิดจากดิน” (Soils, Where food begins) โดยมีนายอนุสรณ์ มณีเลิศ นายอำเภอสวรรคโลก กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน เพื่อให้ประชาชนมีความตระหนักรู้ในการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรดิน เพื่อให้ประชาชนสามารถสร้างความมั่นคงทางอาหาร และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขั้น ในพื้นที่แปลงพื้นที่เรียนรู้ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ประยุกต์สู่โคกหนอง นา โมเดล ณ แปลง CLM หมู่ 4 ต.วังไม้ขอน อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย ในการนี้ นายธวัช ใสสม พัฒนาการจังหวัดสุโขทัยและหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในกิจกรรม ซึ่งภายในงานประกอบด้วย การจัดนิทรรศการกิจกรรมรณรงค์เพื่อสร้างการตระหนักรู้ ในการฟื้นฟูอนุรักษ์ทรัพยากรดิน และการจัดกิจกรรมเสริมการเรียนรู้การฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรดิน ประกอบด้วยกิจกรรมดังนี้

  1. ปั้นหุ่นจากฟาง
  2. ผลิตภัณฑ์จากเชือกกล้วย
  3. ดินดีหัวปลีหวาน
  4. วาดภาพบนก้อนหิน
  5. ทางนี้มีผลผู้คนรักกัน
  6. กิจกรรมการวาดภาพประทับใจ

ทั้งนี้ ตามที่องค์การสหประชาชาติ ได้รับรองให้วันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันดินโลก ตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นมา ซึ่งทุกประเทศกว่า 200 ประเทศ รวมทั้งประเทศไทย จัดกิจกรรม เฉลิมฉลองวันดินโลกพร้อมกัน เป็นผลสืบเนื่องจากการที่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้รับการถวายรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม เป็นพระองค์แรกของโลก เพื่อสดุดีพระเกียรติคุณให้เป็นที่ประจักษ์ รวมถึงวิสัยทัศน์และพระราชกรณียกิจเกี่ยวกับการพัฒนาและอนุรักษ์ดินอย่างยั่งยืน

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button