สื่อรอบบ้าน ข่าวรอบเมือง

สุโขทัย!! จัดพิธีบวงสรวงพระแม่ย่า เริ่มแล้วงานประจำปี 2567

วันนี้ (8 มีนาคม 2567) เวลา 07.30 น. นายสุชาติ ทีคะสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธีบวงสรวงพระแม่ย่า ณ บริเวณศาลพระแม่ย่า พร้อมด้วยนางพร้อมจันทร์ ทีคะสุข รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ศาล ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ พ่อค้า และประชาชน เข้าร่วมในพิธี เพื่อความเป็นสิริมงคล ซึ่งจังหวัดสุโขทัย ร่วมกับส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 8 – 17 มีนาคม 2567 ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดสุโขทัย ถือเป็นงานประเพณีที่ได้ปฏิบัติสืบทอดกันมาเป็นประจำทุกปี

จากนั้น นายสุชาติ ทีคะสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธีเปิดร้านมัจฉากาชาด โดยนางพร้อมจันทร์ ทีคะสุข รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย กล่าวรายงาน ในการนี้ หัวหน้าส่วนราชการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัยร่วมในพิธีบริเวณหน้าสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย สำหรับกิจกรรมภายในงานสักการะพระแม่ย่า ประกอบด้วย การจัดนิทรรศการของส่วนราชการ การแสดงพื้นบ้าน การร้องเพลงลูกทุ่งการเดินแฟชั่นกาชาดกุศล การออกร้านมัจฉากาชาด การจำหน่ายสลากกาชาดการกุศล จำหน่ายสินค้า OTOP สินค้าราคาถูก เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของกลุ่มสตรี และของดีของชาวจังหวัดสุโขทัย ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย และให้ประชาชนได้ร่วมชมกิจกรรมต่าง ๆ อย่างมีความสุขและกราบขอพรพระแม่ย่าเพื่อความเป็นสิริมงคล

Related Articles

Back to top button